Herstelling waterschade

Beste,

Heeft hier iemand ervaring of kennis met een drone die in contact met zeewater is geweest , weliswaar een paar seconden maar blijkbaar fataal.
Ondertussen is deze opgestuurd naar Dji en zou deze hersteld kunnen worden voor een bedrag van € 594.65 .
Nu is mijn vraag of er nog iemand dit heeft meegemaakt en of deze wordt hersteld of dat er sowieso een nieuw exemplaar wordt opgestuurd . Jammer genoeg had ik geen care refresh anders had ik alleen maar een opleg van€ 75.

Translated for the OP’s native language – Dutch…

Does anyone here have experience or knowledge of a drone that has been in contact with sea water, although for a few seconds, but apparently fatal.
In the meantime it has been sent to Dji and it could be repaired for an amount of € 594.65 .
Now my question is whether anyone else has experienced this and whether it will be repaired or whether a new one will be sent anyway. Unfortunately I didn’t have a care refresh otherwise I only had a € 75 surcharge.